Metalowców 1, Elbląg
601-970-356
szybkiorzecha@wp.pl

Oznaczenia na szybach samochodowych

Instalglas – montaż, naprawa, sprzedaż. Szyby samochodowe – Elbląg

 

Jak je czytać by rozumieć podstawowe informacje? 

Ten zestaw cyferek i piktogramów zawiera miedzy innymi informacje na temat daty produkcji szyby i jej rodzaju.
Najczęstszym oznaczeniem jaki możemy spotkać w naszym rejonie jest umieszczona w okręgu litera E odpowiadająca homologacji określonej normami Unii Europejskiej.

Dla każdego państwa są one skategoryzowane konkretnym numerem, dla polskich producentów szyb jest to numer 20.
Jednak oczywiście dopuszczalne są marki zagraniczne dlatego nie powinny nas niepokoić często spotykane oznaczenia z dużo popularniejszych krajów jak E1, E2 czy E6 (Niemcy, Francja, Belgia). Obok litery E informującej nas o kraju pochodzenia często spotykamy symbol 43R który nic innego jak informuje o przepisie w regulaminie homologacji  Unii Europejskiej.

W centralnym punkcie oznaczenia znajdziemy najczęściej logo marki lub nazwę producenta, co nie powinno być dla nas trudne do zweryfikowania.

Długi, skomplikowany kod znajdujący się poniżej odpowiada rodzajowi szyby. Taka kompilacja najczęściej zaczyna się od skrótu AS.

  • AS1 – szyba laminowana,
  • AS2 – szyba hartowana,
  • AS3 – szyba laminowana lub hartowana o ciemnym kolorze

różnica między szybą hartowaną, a laminowaną polega na tym, że ta pierwsza w razie rozbicia rozpadnie się na małe części, lecz jej specjalistyczna obróbka ma sprawić, że będzie ona bardziej odporna na uszkodzenia typu zginanie, ale w razie uderzenia choćby drobnego kamyczka łatwo ulegnie uszkodzeniu. Stąd klejone szyby – czyli laminowane – kilkuwarstwowe z folią znajdująca się pomiędzy jedną, a drugą szybą. Przy jej uderzeniu szyba po prostu pęknie.

Liczby występujące po literze M określają grubość i kolor szyby, natomiast skrót DOT odpowiada zgodności produkcji z normą Amerykańską (Departament of Transport), za którym występuje numer producenta. Typ szyby określa również symbol II lub // który mówi nam, że mamy do czynienia ze szkłem podwójnym.

Po prawej stronie lub pod opisanymi oznaczeniami znajdziemy rząd kropek sugerujący datę produkcji. Kropki mogą znajdować się przed lub po liczbie oznaczającej nic innego jak rok produkcji, kropki natomiast odpowiadają miesiącom które czytamy następująco: Jeśli kropki są przed cyfrą, to szyba powstała w okresie od stycznia (1 kropka) do czerwca (6 kropek), z kolei jeśli za cyfrą, to od lipca (6 kropek) do grudnia (1 kropka).

Umiejętność czytania powyższych oznaczeń pomoże nam najczęściej przy zakupie auta używanego, dzięki czemu zorientujemy się czy szyba jest nowsza czy starsza od samochodu a w związku z tym czy była wymieniana a auto mogło uprzednio ulec wypadkowi.